Startpagina » Friesland

Straat Gids van Friesland, Nederland

  Belangrijkste steden van Friesland

Administratief Centrum

 • Leeuwarden

Plaatsen

Hoofdsteden

 • Leeuwarden

Steden

 • Bergum
 • Bolsward
 • Buitenpost
 • Dokkum
 • Drachten
 • Franeker
 • Gorredijk
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Joure
 • Kollum
 • Lemmer
 • Oosterwolde
 • Sneek
 • Stiens
 • Wolvega

Dorpen

 • Abbega
 • Achlum
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Allingawier
 • Anjum
 • Appelscha
 • Arum
 • Augustinusga
 • Baaiduinen
 • Baaium
 • Baard
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballum
 • Bantega
 • Beers
 • Beetgum
 • Beetgumermolen
 • Beetsterzwaag
 • Berlikum
 • Birdaard
 • Blauwhuis
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blija
 • Boelenslaan
 • Boijl
 • Boksum
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Bornwird
 • Bozum
 • Brantgum
 • Britsum
 • Britswerd
 • Broek
 • Broeksterwoude
 • Buren
 • Burgwerd
 • Burum
 • Cornjum
 • Cornwerd
 • Damwoude
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • De Tike
 • De Valom
 • De Veenhoop
 • De Wilgen
 • Dedgum
 • Deersum
 • Deinum
 • Delfstrahuizen
 • Dongjum
 • Donkerbroek
 • Drachtstercompagnie
 • Driesum
 • Drogeham
 • Dronrijp
 • Eastermar
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Edens
 • Ee
 • Eernewoude
 • Eestrum
 • Elsloo
 • Engelum
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Ferwerd
 • Ferwoude
 • Finkum
 • Fochteloo
 • Folsgare
 • Formerum
 • Frieschepalen
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Garijp
 • Gauw
 • Genum
 • Gerkesklooster
 • Gersloot
 • Giekerk
 • Goënga
 • Goingarijp
 • Goutum
 • Greonterp
 • Grouw
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumhuizen
 • Hardegarijp
 • Harich
 • Harkema
 • Hartwerd
 • Haskerdijken

Gehuchten

 • 't Schoor
 • Aalsum
 • Abbegaasterketting
 • Abbengawier
 • Abbewier
 • Aegum
 • Aldwâldmersyl
 • Annebuorren
 • Anneburen
 • Arkens
 • Arkum
 • Atzeburen
 • Augsbuurt
 • Baarderburen
 • Baburen
 • Ballingbuur
 • Bargebek
 • Barrum
 • Bartlehiem
 • Beintemahûs
 • Blauwverlaat
 • Boarnwerthuzen
 • Boekelte
 • Boer
 • Bollingawier
 • Bonkwerd
 • Boornzwaag
 • Boteburen
 • Brânbuorren
 • Breezanddijk
 • Brongerga (Brongergea)
 • Buweklooster
 • Commissiepolle
 • De Bûnte Hûn
 • De Blokken
 • De Dellen
 • De Hel
 • De Hem
 • De Kampen
 • De Keegen
 • De Kolk
 • De Kooten
 • De laatste Stuiver
 • De Leegte
 • De Rijlst
 • De Rijp
 • De Vlaren
 • De Wurden
 • Deddingabuurt
 • Delburen
 • Dijken
 • Dijkshoek
 • Dijkshorne
 • Dijksterburen
 • Doijum
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Domwier
 • Doniaburen
 • Doniaga
 • Draaisterhuizen
 • Drieboerehuizen
 • Eemswoude
 • Eesterga
 • Egypte
 • Elahuizen
 • Engwier
 • Exmorrazijl
 • Ezumazijl
 • Fatum
 • Fijfhus
 • Finkeburen
 • Firdgum
 • Fjildbuorren
 • Flansum
 • Follega
 • Fons
 • Foudgum
 • Friens
 • Galamadammen
 • Gersloot-Polder
 • Giekerkerhoek
 • Goatum
 • Goëngahuizen
 • Gooium
 • Gracht
 • Grauwe Kat
 • Greate Wierrum
 • Groot Medhuizen
 • Groot Wieren
 • Grootwijngaarden
 • Grote Wiske
 • Halfweg
 • Hallumerhoek
 • Hamshorn
 • Hanenburch
 • Hantumeruitburen
 • Harkezijl
 • Hayum
 • Hústernoard
 • Hee
 • Hemert

Gemeenten

 • 't Sehaal
 • Achlumernoorderpolder
 • Aekinga
 • Allardsoog
 • Almenum
 • AME-1
 • Ballast plaat
 • Ballumermieden
 • Bantsloot
 • Betterwird
 • Birstum
 • Blauwe Slenk
 • Boekhorst
 • Bonnebuskepetten
 • Boomkensdiep
 • Buitenstverlaat
 • Buttinga
 • Buurdergrie
 • Dazenplak
 • De Akkers
 • De Blieke
 • De Blijnse
 • De Burd
 • De Gaasten
 • De Kampen
 • De Keag
 • De Knolle
 • De Kom
 • De Kooi
 • De Plaat
 • De Schans
 • De Stripe
 • De Vleugel
 • Doodemanshoek
 • Dr. Poolbos
 • Egbertsgaasten
 • Engwerd
 • Franeker landen
 • Fransche Gaatje
 • Grienderwaard
 • Griltjeplak
 • Groot Vaarwater
 • Grootslegt
 • Grote Singel
 • Haneburen
 • Hantumerhoeke
 • Haven Brette Hoanne
 • Heide
 • Heidehuizen
 • Hemrik
 • Hemrikerverlaat
 • Hendrik Tjaars plaat
 • Henshuizen
 • Het Kuunderbos
 • Hoek
 • Hoek Makkinga
 • Hoekens
 • Hollumermieden
 • Hoofdstrand 10
 • Hoofdstrand 14
 • Hoofdstrand 2
 • Hoofdstrand 3
 • Hoofdstrand 4
 • Hoofdstrand 5
 • Hoofdstrand 6
 • Hoofdstrand 7
 • Hoofdstrand 8
 • Hoofdstrand 9
 • Hoog-Duurswoude
 • Houkesloot
 • Idserdaburen
 • Janssenstichting
 • Jardinga
 • Jouswerd
 • Kiekduun
 • Kievitspôlle
 • Klein vaarwater
 • Kloosterburen
 • Kobbelân
 • Koehool
 • Koffieboonenplaat
 • Kollumer Verlaat
 • Kooigrie
 • Kooilanden
 • Kooiplaats
 • Koudenburg
 • Kraanlannen
 • Kroonpolders
 • Laag-Duurswoude
 • Lange zand
 • Leeuwarder Bos
 • Lekkerterp
 • Lorentzsluizen
 • Luchtenveld
 • Makkingasterbos
 • Medhuizen
 • Midsland aan Zee
 • Miedum
 • Nieuwe Bildtdijk
 • Nieuwe Vaart
 • Noord Meep

Voorsteden

 • Noordwolde-Zuid
 • Skipsleat

  OSM Etiketten

Grens labels
bestuurlijk niveau4
Grensadministratief
default_languagefy
ISO3166-2NL-FR
is_in:continentEurope
is_in:countryThe Netherlands
is_in:country_codeNL
naamFryslân
NotitieFryslân is official name for Dutch public offices, however still mostly referred to as Friesland in the Netherlands
note:ISO3166-2Friesland is a subset (type Province) of the Kingdom of the Netherlands (ISO3166-1 country code NL)
Officiele naamFryslân
old_name:enFrisia
inwoners647287
population:date2018-01-01
refFR
ref:provinciecode21
source:name:elhttp://anamorfosis.net/blog/?p=3607
source:populationCBS
typeGrens
wikidataQ770
wikipedianl:Friesland