Startpagina » Friesland » Súdwest-Fryslân

Straat Gids van Súdwest-Fryslân, Friesland

Administratief Centrum

 • Sneek

Lijst van straten in Súdwest-Fryslân

 • '

 • 't Bosk
 • 't Fort
  (scheepshelling)
 • 't Heale Paed
 • 't Heechhiem
 • 't Hof
 • 't Houckemaland
 • 't Kleaster
 • 't Laag
 • 't Leantsje
 • 't Noard
  (tertiair)
 • 't Noard
  (tertiair)
 • 't Oost
  (tertiair)
 • 't Pôllehout
 • 't Reijdlân
 • 't Séleantsje
  (tertiair)
 • 't Sein
 • 't Set
 • 't Slúske
  (fietspad)
 • 't Sou
  (tertiair)
 • 1

 • 1e Hollandiastraat
 • 1e Oosterkade
 • 1e Oppenhuizerdwarsstraat
  (scheepshelling)
 • 1e Woudstraat
 • 2

 • 2e Hollandiastraat
 • 2e Oosterkade
 • 3

 • 3e Hollandiastraat
 • 3e Woudstraat
 • A

 • A.A. Hinzstraat
 • A.H. van de Venstraat
 • Aakweg
 • Aalscholverlaan
 • Aaltjemeerweg
  (scheepshelling)
 • Abbegeasterketting
  (tertiair)
 • Abraham Altstraat
 • Abt Aggawei
 • Achter de Smeden
 • Achter de Tuinen
 • Achterbuorren
 • Achterdelft
 • Achterdijkje
  (voetpad)
 • Achterstraat
  (scheepshelling)
 • Achtvoet
  (weg)
 • Adam en Atze strjitte
 • Aenkommewei
  (tertiair)
 • Aesgewei
  (tertiair)
 • Afkelânsdyk
 • Afsluitdijk
  (snelweg)
 • Age Hylkes Trompstrjitte
 • Age Piersstraat
 • Akkerwinde
  (tertiair)
 • Albadawei
  (tertiair)
 • Albardastraat
 • Albertine Agnesstraat
 • Ald Dyk
 • Ald Haven
 • Ald Hiem
 • Ald Mar
  (tertiair)
 • Ald Rien
 • Ald Rij
 • Ald Rij
 • Ald Tsjerkhôf
 • Ald Wyk
 • Alddyk
 • Alddyk
 • Alde Himdyk
 • Alde Skatting
  (fietspad)
 • Alde Syl
 • Aldedyk
 • Aldedyk
 • Aldewei
 • Aldfeart
 • Aldfeartsdyk
  (tertiair)
 • Aldfeartswei
 • Alexanderstraat
 • Algeraburren
 • Alidasteeg
  (voetpad)
 • Allengaweg
 • Almastraat
 • Altaplein
 • Amaliastraat
 • Andries Joustrastrjitte
 • Angterperlaan
 • Anjelierstraat
 • Ankerpad
  (voetpad)
 • Ankersmitterij
 • Anna Paulownastraat
 • Annabuorren
 • Anne Westerhuisstrjitte
 • Apollovlinder
 • Appelmarkt
  (voetganger)
 • Arkum
  (tertiair)
 • Arkumerhemstraat
 • Arkumerlaan
  (tertiair)
 • Arumerweg
 • Atalanta
 • Ath Bonninghaleane
  (secundair)
 • Ats Bonninghawei
 • Atseburenweg
  (scheepshelling)
 • Atsemar
 • B

 • B.W. Okmastrjitte

Plaatsen

Steden

 • Bolsward
 • Sneek

Dorpen

 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Bozum
 • Britswerd
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Edens
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hennaard
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hommerts
 • Idsegahuizum
 • IJlst
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kûbaard
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lutkewierum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosterend
 • Oosterwierum
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Wieuwerd
 • Witmarsum
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum
 • Zurich

Gehuchten

 • Aaksens
 • Abbegaasterketting
 • Abbegaasterrige
 • Anneburen
 • Arkum
 • Atzeburen
 • Baarderburen
 • Baburen
 • Bernsterburen
 • Breezanddijk
 • De Bieren
 • De Blokken
 • De Hel
 • De Klieuw
 • De Pôle
 • De Wieren
 • Dijksterburen
 • Doniaburen
 • Draaisterhuizen
 • Eemswoude
 • Engwier
 • Exmorrazijl
 • Feyteburen
 • Flânsum
 • Galamadammen
 • Gooium
 • Grauwe Kat
 • Greate Wierrum
 • Grote Wiske
 • Harkezijl
 • Hayum
 • Hemert
 • Hidaarderzijl
 • Hoekens
 • Idserdaburen
 • Idzega
 • Indijk
 • Indijk
 • Ingwert
 • Jeth
 • Jonkershuizen
 • Jousterp
 • Jouswerd
 • Kampen
 • Klaeiterp
 • Kleine Gaastmeer
 • Kleine Wiske
 • Kooihuizen
 • Koudehuizum
 • Koufurderrige
 • Laad en Zaad
 • Laaxum
 • Lippenwoude
 • Loënga
 • Lytshuzen
 • Makkum
 • Meilahuizen
 • Montsamabuorren
 • Nieuw Buren
 • Nijezijl
 • Nijkleaster
 • Osingahuzen
 • Piekezijl
 • Remswerd
 • Rijtseterp
 • Scharl
 • Scharneburen
 • Sieswerd
 • Sjungadijk
 • Skrok
 • Smallebrugge
 • Speers
 • Strand
 • Swarte Beien
 • Tjalhuizum
 • Trijehuzen
 • Tsjerkebuorren
 • Vierhuizen
 • Viersprong
 • Vijfhuis
 • Wolsumerketting
 • Wonneburen
 • Ypecolsga

Gemeenten

 • De Krite
 • Fallingabuurster- en Aaltjemeerpolder
 • Gruttoland
 • Jouke Sjoerdspolder
 • Lorentzsluizen
 • Makkumermarpolder
 • Parregaastermeerpolder
 • Polder Gele Strand
 • Polder Groene Strand
 • Ruterpolder
 • Windpark A7
 • Windpark Nij Hiddum-Houw
 • Workumermeerpolder
 • Wynpark Beabuorren
 • Zuidermeerpolder

  OSM Etiketten

Grens labels
bestuurlijk niveau8
authoritativeja
Grensadministratief
naamSúdwest-Fryslân
inwoners89987
population:date2020-01-01
ref:gemeentecode1900
source:populationCBS
typeGrens
websitehttps://gemeentesudwestfryslan.nl/
wikidataQ1473276
wikipedianl:Súdwest-Fryslân