Startpagina » Friesland » Diensten

Openbare diensten in Friesland, NederlandFilteren op type:

Dichtstbijzijnde diensten

kinderopvang

 • ’t Krobbehûs - Kinderopvang Friesland
  IJsbaanweg, 8 8801ER Franeker
 • Bistebus - Kinderwoud
  Lauermanstraat, 21B 9251AX Burgum
 • BSO De Mienskar
  Hopmanshôf, 5 8491BK Akkrum
 • De Kinderkei
  Hoofdstraat West, 16 8391AN Noordwolde
 • Doomijn Peuteropvang Mandehof
  Mandehof, 15 8391BG Noordwolde
 • Kideo
  Splitting, 5
 • Kindercentrum de Tovertún - TIKO
  Voorstraat, 34 9291CK Kollum
  Kinderdagverblijf & BSO
 • Kinderdagverblijf De Skoalle
  Schoolstraat, 1 8441AV Heerenveen
 • pluk de dag !
  Zuiderdwarsvaart, 70 9203JA Drachten
 • Skik
  Koningin Julianalaan, 5 8501HL Joure
 • Skik
  Koningin Julianalaan, 3 8501HL Joure
 • -
  P. J. Troelstralaan, 2

gemeenschapscentrum

 • 't Honk
  Kerkeweg, 8 8485JJ Munnekeburen
 • 't Knooppunt
  J.H. Knoopstraat, 5
 • 'T Trefpunt
  Doarpsstrjitte, 9 9245HP Nij Beets
 • A.V. Impala
  Sportlaan, 11
 • Azc Drachten
 • ’t Buurthuus
  Mandehof, 13 8391BG Noordwolde
 • ´t Terphûs
  Kloosterweg, 9
 • Beampiepers
  Sportlaan, 6
 • Biosintrum
  Ecomunitypark, 5 8431SM Oosterwolde
  Telefoon: +31 516 432 122
  E-mail: info@ecomunitypark.com
 • Buurt- en speeltuinvereniging de Vluchtheuvel
  Van Loonstraat, 130 8932AV Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 212 9161
  E-mail: info@devluchtheuvel1957.nl
 • Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde
  Gaspeldoornstraat, 2
 • Buurthuis Oldegalileën
  Oldegalileën, 129
 • Buurthuis Polderhuus en Sporthal De Schakel
  Grindweg, 81C 8485JE Munnekeburen
 • Buurthuis Tjerk Hiddes
  Tjerk Hiddesstraat, 5-2 8921NM Leeuwarden
 • Buurthuis Welgelegen
  Willem Loréstraat, 38
 • Buurtvereniging Hollanderwijk
  Nieuwe Hollanderdijk, 63
 • d’Ald Skoalle
  Bearsterdyk, 32
 • De Bining
  It Leechje, 1
 • De Bining
  Wylde Tulpstrjitte, 2 9056PW Koarnjum
 • De Buorskip
  Vlaslaan, 26 9244CH Beetsterzwaag
  De Buorskip - Dorpshuis en Zalenverhuur
 • de Foeke
  Nieuwstad, 49 8713JN Hindeloopen
 • De Golle
  Swichumerdyk, 1
 • De Holdert
  Van Knobelsdorffplein, 121
 • De Kûle
  Wergeasterdyk, 3
 • De Klink
  Dominee L Tinholtstraat
 • De Kobbekooi
  Kurkemeerstraat, 4
 • De Nije Haven
  Schoolbuurt, 6
 • de Pipegael
  Tjeerd Nautastraat
 • De Tarin
  Heechswei, 1B 9125EG Eastrum
 • De Toekomst–Vosseparkwijk
  Achlumerstraat, 1b
 • De Twatine
  It Mêd
 • De Twirre
  Tjissema
 • De Vooruitgang
  Ulbe Twijnstrawei, 31 8491CJ Akkrum
 • De Warf
  Molenfenne, 4
 • De Weeme
  Weme, 18
 • Doarpshûs De Eartpot
  Hasthemerwei, 4 8841KG Baaium
 • Doarpshûs Nij Franjum
  Franjumbuorsterpaed, 12 9034GZ Marsum
 • Doarpshûs Weidum
  Bornialeane, 1 9024EL Weidum
 • Doarpshûs Yn 'e Mande
  Noarderein, 1 9255KC Tytsjerk
 • Doarpshus
  Binnendyk, 22
 • Dorpshuis "De Bijenkoer"
  S. Schaafstrapaed, 1 8857BT Wijnaldum
 • Dorpshuis 'De Trijesprong'
  Buorren, 30 9012DH Raerd
 • Dorpshuis 't Bynt
  Westerbuorren, 1 9212PK Boornbergum
 • Dorpshuis 't Hokkien
  Kontermansweg, 26
 • Dorpshuis - It Deelshûs
  Tolvepaed
 • Dorpshuis de Fjouwer
  Flieterpsterdyk, 23 9175GG Reitsum
 • Dorpshuis De Kampioen
  Skoallestrjitte, 9 9054KK Hijum
 • Dorpshuis De Kiekenhof
  Molenweg, 29
 • Dorpshuis De Mande
  Dorpsstraat, 55
 • Dorpshuis De Moeting
  Nieuwbuurtsterweg, 1 8804RG Tzum
 • Dorpshuis de Murdhorn
  Húns, 27 8832KC Húns
 • Dorpshuis De Schans
  Zijlstraat, 2 9853PH Munnekezijl
 • Dorpshuis De Sethage
  Grevenweg, 2a
 • Dorpshuis de Tille
  De Brink, 2 8392MA Boijl
 • Dorpshuis De Wijken
  Veenwijksweg, 5
 • Dorpshuis It Honk
  Dorpsstraat, 48 8759LE Exmorra
 • Dorpshuis Oan 'e Feart
  Fruitier de Talmaweg, 6A 8435WE Donkerbroek
 • Dorpshuis Ons Huis
  Torenstraat, 42
  Openingstijden: "."
 • Dorpshuis Schingen-Slappeterp - Stichting Dorpshuis Schingen-Slappeterp
  Slappeterpsterdyk, 13 8816HT Skingen
 • Dorpshuis Toutenburg
  Meihuizenstraat, 2
 • Dorpshuis Trefpunt
  Foijingaweg, 15E
 • Dorpshuis Tunawerth
  Aldbuorren, 13 9145SE Ternaard
  Telefoon: +31 519 571 290
  E-mail: dorpshuis@tunawerth.nl
 • Graspiepers
  Sportlaan, 8
 • Harlingen Staete
  Achlumerdijk, 133 8862AL Harlingen
  Telefoon: +31 6 20571531
  E-mail: reserveren@harlingenstaete.nl
 • Husma Herne - Stichting wijkorganisatie Huzum
  Huizumerlaan, 146a
 • Ieders Plak
  Sportlaan, 9 8881EP West-Terschelling
  Telefoon: +31 562 450 942
  E-mail: info@iedersplak.nl
 • Ien en Mien - Dorpshuis Goutum
 • It Beaken - Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
  Pastorijstrjitte, 22 8614AB Oudega
 • it Heechhûs
  It Eilân, 67
 • It Lokaeltsje
  Van Sytzamawei, 4
 • It Skiphûs
  Tjalkstraat, 5 8937AP Leeuwarden
 • It String
  Hylaerderpaed, 3 9031XW Boksum
 • it Waltahûs
  Kade, 2
 • Kerkelijk centrum Ter Holten (christian - protestant)
  Hoofdweg
 • Korfbalvereniging Drachten/Van der Wiel
  Sportlaan, 10
 • Kultuerhús Klameare
  Merk, 1 8711CL Workum
 • M.F.C. "de Singel"
  Van der Looswei, 4 8615LV Blauwhuis
 • MFA de Doarpsfinne
  Fjildleane, 14 9047JR Minnertsga
 • MFA De Ynset
  De Morgenzon
 • MFC de Bining
  Engbert Pierswei, 4 8409JW Hemrik
 • MFC de Bouwen
  Klaverweide, 46
 • MFC de Gearrin
  Buorren, 34c
 • MFC De Kaap
  Voorstraat, 80 8715JC Stavoren
 • MFC de Skeakel
  Aldewei, 37
 • MFC De Tredder
  Eelke Meinertswei, 33 9295KC Westergeast
 • MFC de Wier
  De Skeauwen
 • MFC Het Mozaïek
  Droppingsstraat
 • MFC Het Vierkant
  Johan van Oldenbarneveltstraat, 2
 • MFC It Joo - Bestuur MFC It Joo
  De Joodyk, 2 8614JK Oudega
  Telefoon: +31 515 469 880
  E-mail: info@itjoo.nl
  Multi Functioneel Centrum It Joo
 • MFC It Werflân
  Master Kuiperswei, 1
 • MFC Màrkant
  Wite Mar, 7 8939CC Leeuwarden
 • MFC Nije Stienze
  Kerkweg, 9
 • MFC Piers' Stee
  Harlingerweg, 26A
 • MFC Trefpunt
  De Singel, 7 9074CZ Hallum
 • MFC Westenkwartier
  Verdistraat, 1
 • MFC Wjukken
  Om"e Terp, 21 9022BD Mantgum
 • Mix
  Brugstraat, 1 8501EV Joure
 • Molenwiek Gemeenschapscentrum
  JH van Aismawei, 19 9045PE Bitgummole
 • Multifunctionele Accommodatie Warns
  Himmelumerdyk, 2 8721GT Warns
 • Nieuw Zuid
  Prinses Irenestraat, 2
 • Nije Kompe - Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
  Koarte Wyk
 • Nije Skalm
  Ljipstrjitte, 1 9051AR Stiens
 • Oons Dorpshuus
  De Weidedijk, 2
 • Op'e Jister
  Kommisjewei, 3 9217RL Nijega
 • Open Jongerenwerk De Sound
  Fiskwei
 • Skerne Wibe
  Folkert Klazingastrjitte, 25
 • Speelkoepel
  De Hooidollen, 8 8918HV Leeuwarden
 • SVP
  Zuiderhogeweg, 199b
 • SZDRNZLL
  Kerkbuurt, 26 9005PB Wergea
  Jeugdsoos Wergea
 • Us Doarpshûs
  Kerkbuurt, 6
 • Us Doarpshûs
  Nieuwe Weg, 4
 • Us Doarpshûs - Stichting Us Doarpshûs
  Dorpsstraat, 25 8812JJ Peins
 • Us Doarpshûs
 • Wijk- en speeltuinvereniging KIO
  Merelstraat, 60a
 • Wijkbelang Westeinde
  Pieter Sipmawei, 11
 • Wijkcentrum Aldlân
  Salomonszegel, 99
 • Wijkcentrum Bilgaard
  De Hooidollen, 17
 • Wijkcentrum De Akkers
  Veluwelaan, 47 8443AJ Heerenveen
 • Wijkcentrum De As
  Weegbree, 72
 • Wijkcentrum Nijlân
  Surinamestraat, 31
 • Wijkgebouw Cambuursterhoek
  Hector Treubstraat
 • Wijkgebouw Oranjewijk
  Gysbert Japicxstraat, 51
 • Zalencentrum 't Sintrum
  Elbasterwei, 1A
 • Zeilcentrum Grou
  Prinses Wilhelminastraat, 3

gerechtsgebouw

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  Wilhelminaplein, 1 8911BS Leeuwarden
  Telefoon: +31 88 361 8181
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-17:00; PH off
 • Rechtbank Noord-Nederland
  Zaailand, 102 8911BN Leeuwarden
  Telefoon: +31 88 361 4444
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
  Rechtbank Noord-Nederland – locatie Leeuwarden
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-17:00; PH off

Brandweerkazerne

 • Blusgroep Ureterp
  De Gilden, 21 9247CX Ureterp
 • Brandweer
  Eikensingel, 18
 • Brandweer Appelscha
  Industrieweg, 8B
 • Brandweer Burgum
  Meester W.M. Oppedijk van Veenweg, 24A 9251GA Burgum
 • Brandweer Kazerne Franeker - Veiligheidsregio Fryslân
  Burgemeester J Dijkstraweg, 13 8801PG Franeker
 • Brandweer Kazerne Grou - Veiligheidsregio Fryslân
  Oedsmawei, 17 9001ZJ Grou
 • Brandweer Kazerne Sint Nicolaasga - Veiligheidsregio Friesland
  Slotweg, 15 8521MA Sint Nicolaasga
 • Brandweer Kazerne Vlieland
  Willem de Vlaminghweg, 43 8899AT Vlieland
 • Brandweer Langweer
  Pontdyk, 1 8525DM Langweer
 • Brandweer Lemmer
  Albert Koopmanstraat, 1
 • Brandweer Oudega - Brandweer Fryslân
  Gariperwei, 30 9216VK Oudega
 • Brandweer Schiermonnikoog
  Knuppeldam, 8 9166NZ Schiermonnikoog
 • Brandweer Sint Annaparochie (Het Bildt) - VR Fryslân
  Warmoesstraat, 61
  Telefoon: +31 88 229 9999
 • Brandweer Sneek
  Malta
 • Brandweer Stavoren
  Meerweg, 10
 • Brandweer Vliegbasis Leeuwarden
  Keegsdijkje, 7c-22
 • Brandweer Workum
  Konvintsdyk, 2 8711GB Workum
 • Brandweerkazerne Akkrum
  It Vegelinskampke, 12 8491PD Akkrum
 • Brandweerkazerne Bakhuizen
  Teeuwes de Boerstraat, 23 8574SC Bakhuizen
 • Brandweerkazerne Beetsterzwaag
  Van Lyndenlaan, 3
 • Brandweerkazerne Damwâld
  De Moarrewei, 24 9104LA Damwâld
 • Brandweerkazerne Drachten
 • Brandweerkazerne Eanjum
  Buorfinne, 11 9133NR Eanjum
 • Brandweerkazerne Echten
  Middenweg, 21 8537SN Echten
 • Brandweerkazerne Gorredijk
  Leitswei, 3 8401CL Gorredijk
 • Brandweerkazerne Harlingen
  Almenumerweg
 • Brandweerkazerne Heeg
  De Draei, 17 8621CZ Heeg
 • Brandweerkazerne Heerenveen
  it Hege Stik, 8 8445PZ Heerenveen
  Telefoon: +31 88 229 9999
 • Brandweerkazerne IJlst
  De Finne, 1 8651CW IJlst
 • Brandweerkazerne Joure - Veiligheidsregio Fryslân
  Tolhûswei, 6 8501ZR Joure
 • Brandweerkazerne Makkum
  Waardwei, 1 8754HB Makkum
 • Brandweerkazerne Oldeberkoop
  Heerenveenseweg, 2B
 • Brandweerkazerne Oosterwolde
  Dertien Aprilstraat, 42A 8431GE Oosterwolde
 • Brandweerkazerne Sloten
  Wijckelerweg, 171B 8556XB Sloten
 • Brandweerkazerne Stiens
  It Noarderfjild, 28
  E-mail: brandweer.leeuwarderadeel@gmail.com
 • Brandweerkazerne Surhuisterveen
  Lauwersweg, 20
 • Brandweerkazerne Wolvega
  Grafietstraat, 1
 • Brandweerkazerne Woudsend
  Yndyksterleane, 1A 8551NR Woudsend
 • Buitenpost
  Vaart, 4A
 • De Westereen
  Roazeloane, 70
 • Dokkum
  Rondweg-Noord
 • Drogeham
  De Droegehamster Feart, 6
 • Hallum
  It Blikkelân, 15
 • Kazerne Gytsjerk
  Rinia van Nautaweg, 4D
 • Kazerne Hollum
  Fabrieksweg, 30
 • Kazerne Ternaard
  Gysbert Japiksstrjitte, 10 9145RW Ternaard
 • Kazerne Terschelling Midsland
  Midslander Hoofdweg, 9 8891GG Midsland
 • Kazerne West-Terschelling
  Burgemeester Eschauzierstraat, 51 8881AS West-Terschelling
 • Kazerne Witmarsum
  Ulbe Hiemstrastrjitte, 21 8748DA Witmarsum
 • Kazerne Wommels
  Terp, 31 8731AX Wommels
 • Leeuwarden Post Noord
  Ludinga, 1 8918GH Leeuwarden
 • Leeuwarden-Aldlânsdijk (Hoofdpost)
 • Marssum
  Sasker van Heringawei, 41
 • -
  Siemen Brinksmaweg, 26
 • -
  Hichtumerweg
 • website
  Tochmalaan, 3 9291BV Kollum
 • -
  Ballumerweg, 38 9163GB Nes
 • -
  Herman Gorterstraat, 12 Balk
 • -
  Hellingstraat, 2 8391AD Noordwolde
 • -
  Malta, 1 8601GW Sneek
 • -
  Skillaerderdyk
 • -
  Vaart, 4A Buitenpost
 • -
  Trekweg, 118
 • -
  Warmoesstraat, 61

lavoir

 • -
 • -
  Tsjerkewei, 2A

Bibliotheek

 • Bibliotheek Akkrum - Bibliotheken Mar en Fean
  Boarnswâl, 15 8491ER Akkrum
 • Bibliotheek Ameland (Hollum) - Bibliotheken Noord Fryslân
  Olfert Pieter Lapstraat, 6 9161BV Hollum
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-12:00
 • Bibliotheek Ameland (Nes) - Bibliotheken Noord Fryslân
  Bureweg, 2 9163KE Nes
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 10:00-15:00
 • Bibliotheek Balk - Bibliotheken Mar en Fean
  Dubbelstraat, 1A 8561BC Balk
 • Bibliotheek Beetsterzwaag - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Vlaslaan, 26 9244CH Beetsterzwaag
 • Bibliotheek Bolsward - Bibliotheken Mar en Fean
  Jongemastraat, 2 8701JD Bolsward
 • Bibliotheek Buitenpost - Bibliotheken Noord Fryslân
  Kerkstraat, 51 9285TA Buitenpost
 • Bibliotheek De Westereen - Bibliotheken Noord Fryslân
  Badhúswei, 1 9271VA De Westereen
 • Bibliotheek Dokkum - Bibliotheken Noord Fryslân
  Brokmui, 62 9101EZ Dokkum
 • Bibliotheek Drachten
  Museumplein, 1 9203DD Drachten
 • Bibliotheek Dronryp - Bibliotheken Noord Fryslân
  Hobbemasingel, 17 9035AZ Dronryp
 • Bibliotheek Franeker - Bibliotheken Noord Fryslân
  Sint Martiniplantsoen, 41 8801LK Franeker
  Openingstijden: Mo 13:00-17:30; Tu-Fr 10:00-17:30; Sa 10:00-15:00
 • Bibliotheek Gorredijk - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Schansburg, 1 8401RX Gorredijk
  Openingstijden: Mo-Th 13:30-17:30; Fr 10:00-20:30; Sa 10:00-14:00
 • Bibliotheek Hallum - Bibliotheken Noord Fryslân
  De Singel, 7 9074CZ Hallum
 • Bibliotheek Harlingen - Bibliotheken Noord Fryslân
  Voorstraat, 54 8861BM Harlingen
 • Bibliotheek Haulerwijk - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Laweijstraat, 10 8433KG Haulerwijk
 • Bibliotheek Heerenveen - Bibliotheken Mar en Fean
  Burgemeester Kuperusplein, 48 8442CL Heerenveen
  Openingstijden: Mo 13:00-17:30; Tu,Th 10:00-20:00; We,Fr 10:00-17:30; Sa 10:00-14:00
 • Bibliotheek Hurdegaryp
  Fuormanderij, 1 9254GS Hurdegaryp
 • Bibliotheek Joure - Bibliotheken Mar en Fean
  De Merk, 31 8501AN Joure
 • Bibliotheek Jubbega - Bibliotheken Mar en Fean
  Ericalaan, 20 8411VK Jubbega
 • Bibliotheek Kollum - Bibliotheken Noord Fryslân
  Gerrit Bleekerstraat, 3 9291BS Kollum
 • Bibliotheek Koudum - Bibliotheken Mar en Fean
  Dominee L Tinholtstraat, 3B 8723CW Koudum
 • Bibliotheek Lemmer - Bibliotheken Mar en Fean
  Albert Koopmanstraat, 7 8531HC Lemmer
 • Bibliotheek Makkum - Bibliotheken Mar en Fean
  Kerkstraat, 14 8754CS Makkum
 • Bibliotheek Noordwolde - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Mandehof, 5 8391BG Noordwolde
 • Bibliotheek Oosterwolde - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Quadoelenweg, 29B 8431LN Oosterwolde
  Openingstijden: Mo-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-12:00
 • Bibliotheek Schiermonnikoog - Bibliotheken Noord Fryslân
  Torenstreek, 18A 9166LK Schiermonnikoog
 • Bibliotheek Sint-Annaparochie - Bibliotheken Noord Fryslân
  Beuckelaerstraat, 2 9076DA St.-Annaparochie
 • Bibliotheek Sneek - Bibliotheken Mar en Fean
  Wijde Noorderhorne, 1 8601EA Sneek
  Telefoon: +31 515 435 240
 • Bibliotheek Surhuisterveen - Bibliotheken Noord Fryslân
  Bartholomëus Jacobus Schurerweg, 14 9231CE Surhuisterveen
  Openingstijden: Mo-Fr 13:30-18:00; Sa 10:00-13:00
 • Bibliotheek Terschelling - Bibliotheken Noord Fryslân
  Brouwershoekweg, 4 8891JH Midsland
  Openingstijden: Mo,We,Fr 13:00-17:30; Sa 10:00-13:00
 • Bibliotheek Ureterp - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Lijteplein, 9 9247EP Ureterp
 • Bibliotheek Vlieland - Bibliotheken Noord Fryslân
  Lutinelaan, 3 8899BD Vlieland
  Openingstijden: Tu 08:30-12:00; We 14:00-17:00
 • Bibliotheek Wolvega - Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
  Griffioenpark, 98
  Openingstijden: Mo-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-12:00
 • Bibliotheek Wommels - Bibliotheken Mar en Fean
  Walperterwei, 14e 8731CD Wommels
 • Bibliotheek Workum - Bibliotheken Mar en Fean
  Merk, 1 8711CL Workum
  Telefoon: +31 515 541 623
  Openingstijden: Tu-Fr 14:00-17:30; Sa 10:00-13:00
 • dbieb Burgum - dbieb
  Schoolstraat, 27 9251EA Burgum
 • dbieb Grou - dbieb
  Burstumerdyk, 6 9001ZC Grou
 • dbieb Gytsjerk - dbieb
  Simke Kloostermanstrjitte, 6 9061BE Gytsjerk
 • dbieb Leeuwarden - dbieb
  Blokhuisplein, 40 8911LJ Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 234 7777
  Fax: +31 58 234 7799
  E-mail: leeuwarden@dbieb.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-20:30; Sa 09:00-17:00; Su 13:00-18:00
 • dbieb Stiens - dbieb
  Pyter Jurjensstrjitte, 17 9051BR Stiens

verzorgingstehuis

 • De Waadwente
  Birdaarderstraatweg
 • Rispinge
  Rispinge, 1a
 • Sûnenz
  Esseweg, 3-1
 • Talma State
  Tollewei, 33
 • Zorgcentrum De Warrenhove
  De Warren, 8-K13 Drachten
 • -
  Rikkingahof

diplomatieke kantoren

 • Honorair Consulaat-Generaal van Mauritanië
  Rijksstraatweg, 24 9254DJ Hurdegaryp
  Telefoon: +31 511 769 027

uitzendbureaus

 • @Work Personeelsdiensten
  Eyso de Wendtstraat, 9 9291ES Kollum
 • AB Vakwerk
  Hoofdweg, 10 8471ZH Wolvega
 • Abiant
  De Dellen, 15 9231CZ Surhuisterveen
  Telefoon: +31 512 220 440
  E-mail: infosurhuisterveen@abiant.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Activate
  Zuidvliet, 2 8921BL Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 201 0205
  E-mail: leeuwarden@activate.works
 • D-Jobs
  Molenweg, 5 8431HN Oosterwolde
 • Fritech Personeelsdiensten
  Kerkstraat, 39 9285TA Buitenpost
 • Inzet uitzendgroep
  Gemeenteplein, 79 8442MB Heerenveen
 • Novatief Werkzaken
  Balthasar Bekkerwei, 102 8914BE Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 280 4818
  E-mail: kantoor@novatief.nl
  Openingstijden: Mo-Th 09:00-17:00
 • Olympia uitzendbureau
  Dracht, 146 8442BZ Heerenveen
 • Randstad
  K R Poststraat, 62 8441ER Heerenveen
 • Randstad
  Molenweg, 3 8431HN Oosterwolde
 • Randstad
  Douwe Egbertsplein, 4 8501AB Joure
 • sba euro uitzend organisatie
  Burgemeester Kuperusplein, 49B-1
 • Start People
  Dracht, 117 8442BN Heerenveen
 • Tempo-Team
  Koornbeursweg, 32 8442DJ Heerenveen
 • Timing
  Gemeenteplein, 1-3 Heerenveen
  Telefoon: +31 88 506 3046
 • uitzendbureau creyf's
  Vleesmarkt, 10
 • Werktijd BV uitzendbureau
  het Meer, 58A 8448GK Heerenveen
 • -
  De Marke, 31

overheidskantoren

kantoren van niet-gouvernementele organisaties

Politie

 • Meldkamer Noord Nederland
  Noorderend, 4 9207AL Drachten
  Openingstijden: Su 09:00-09:00
 • Politiebureau Ameland - Nationale Politie
  Reeweg, 19a 9163GT Nes
  Openingstijden: Mo-Sa 09:00-12:00, 14:00-17:00
 • Politiebureau Bolsward - Nationale Politie
  Hichtumerweg, 17 8701PG Bolsward
  Openingstijden: Mo,Tu,Th, 09:00-17:00
 • Politiebureau Buitenpost - Nationale Politie
  Stationsstraat, 18 9285NH Buitenpost
  Openingstijden: Mo,We 13:00-16:30; Tu,Th 09:00-12:00
 • Politiebureau Burgum - Nationale Politie
  Prins Bernhardstraat, 1 9251GJ Burgum
  Openingstijden: Mo,We 09:00-12:00; Tu,Th 13:00-16:30
 • Politiebureau Dokkum - Nationale Politie
  Parklaan, 2 9103SP Dokkum
  Openingstijden: Mo-Th 09:00-17:00
 • Politiebureau Drachten - Nationale Politie
  Moleneind Zuidzijde, 77 9203ZW Drachten
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Gorredijk - Nationale Politie
  Hendrik Ringenoldusstrjitte, 43 8401PW Gorredijk
  Openingstijden: We 14:00-17:00
 • Politiebureau Harlingen - Nationale Politie
  Kimswerderweg, 2 8862TS Harlingen
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Heerenveen - Nationale Politie
  Atalantastraat, 1 8442DH Heerenveen
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Joure - Nationale Politie
  Geert Knolweg, 69 8501ZM Joure
 • Politiebureau Koudum - Nationale Politie
  Tjalke van der Walstraat, 32 8723CA Koudum
  niet toegankelijk voor publiek
  Openingstijden: no
 • Politiebureau Leeuwarden - Nationale Politie
  Holstmeerweg, 3 8936AS Leeuwarden
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Lemmer - Nationale Politie
  Straatweg, 13 8531HE Lemmer
  Openingstijden: We,Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Oosterwolde - Nationale Politie
  Groote Singel, 7 8431HV Oosterwolde
  Openingstijden: Tu-Th 09:00-17:00
 • Politiebureau Schiermonnikoog - Nationale Politie
  Voorstreek, 28 9166LW Schiermonnikoog
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-12:00
 • Politiebureau Sint Annaparochie - Nationale Politie
  Hemmemaweg, 28A 9076PH St.-Annaparochie
  Openingstijden: We-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Sneek - Nationale Politie
  IJlsterplein, 1 8608DG Sneek
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-17:00
 • Politiebureau Terschelling - Nationale Politie
  Longway, 19 8881CM West-Terschelling
  Openingstijden: Mo-Fr 09:00-12:00
 • Politiebureau Vlieland - Nationale Politie
  Lutinelaan, 5 8899BD Vlieland
  Openingstijden: Mo-Fr 14:00-15:00
 • Politiebureau Wolvega
  Grote Weegbree, 2
 • Politiepost Franeker - Nationale Politie
  Harlingerweg, 18 8801PA Franeker
  Openingstijden: "on appointment"
 • -
  Romkeslaan, 1
  Openingstijden: Mo-Sa 09:30-17:00; Th 09:00-21:00

Brievenbus

 • Brievenbus De Wurdze
  De Opstekker, 16
 • PostNL
  Langesân
 • - - PostNL
  Legedyk
 • -
  Einsteinstraat
 • -
  Hoofdbrug, 4
 • - - PostNL
  Burgemeester Kuperusplein, 66
 • - - PostNL
 • - - PostNL
  Heidemeer
 • - - PostNL
  Tsjerkestrjitte, 6
 • -
  Kobbe, 8
 • - - PostNL
  Heechswei, 13
 • -
  Master fan Loanstrjitte, 2
 • - - PostNL
  Foijingaweg
 • - - PostNL
  Gruytsweg
 • - - PostNL
  Stasjonswei
 • -
  Hegedyk, 33
 • - - PostNL
  Harstawei
 • - - PostNL
  Badweg, 49
 • -
  Mounebuorren
 • - - PostNL
  P.O. Brouwerstraat, 8
 • - - TNT Post
  Mockamawei
 • - - PostNL
  Kompagnonswei, 2
 • -
  Op 'e Terp, 22
 • - - PostNL
  Badweg
 • - - TNT POST NL
  Sudergoweg, 36
 • - - TNT POST NL
  Osingahuzen, 11
 • - - PostNL
  Hoofdweg
 • - - PostNL
  It Roster, 12
 • - - PostNL
  Burenlaan, 56
 • - - PostNL
  Olfert Pieter Lapstraat, 6a
 • - - PostNL
  De Blieke
 • -
  Fonteinstrjitte, 14
 • -
  Keizersmantel, 437
 • -
  Horseweg
 • -
  Steenhouwersstraat
 • - - PostNL
  Bûtenbuorren, 11
 • -
  Oer de Feart
 • -
  It Noard
 • -
  Birdaarderstraatweg, 25-4
 • -
  Fiifgeawei
 • -
  Stationsweg
 • -
  It Lange ein
 • - - PostNL
  Buorren
 • - - PostNL
  Doctor Kuyperlaan
 • -
  Martiniplein, 15A
 • - - PostNL
  Bernhardlaan
 • -
  Snekerstraat
 • - - PostNL
  Sint Odulphusstraat, 18
 • - - PostNL
  Keizersmantel
 • -
  Schaapmarktplein, 2
 • - - PostNL
  Boerestreek, 23
 • - - PostNL
  Bjirkewei, 62
 • - - PostNL
  Conradi-Veenlandstraat
 • - - PostNL
  Torenstraat, 55
 • -
  Fluessen, 65
 • - - PostNL
  Vogelwijk
 • -
  Gonggrijpstraat, 1
 • - - PostNL
  Ylostinslaan, 2
 • -
  Wilgenstraat, 2a
 • -
  Worp Tjaardastraat
 • - - PostNL
  Kade, 14
 • - - PostNL
  Midsland aan Zee, 313-TR
 • - - PostNL
  Stationsweg, 38c
 • - - PostNL
  Rixt van Doniastraat, 2
 • -
  De Tichtset
 • -
  De Kûpe
 • - - PostNL
  De Finnen, 2a
 • - - PostNL
  Buorren, 5
 • - - PostNL
  Mr Andreaestraat
 • - - PostNL
  Lies, 12
 • - - PostNL
  Oosterend, 57-TR
 • - - PostNL
  Spoorstrjitte
 • - - PostNL
  Eestraat, 15a-128
 • -
  Jeltewei, 98
 • -
  Friezenburg
 • - - PostNL
  Doctor Mulderstraat, 7
 • - - PostNL
  Norgerweg, 5
 • - - PostNL
  Hoofdstraat, 5
 • - - PostNL
  Zuiderhogeweg
 • - - PostNL
  Madame Curieweg
 • - - PostNL
  Buorren, 24
 • -
  Houtvaartweg
 • - - PostNL
  Hoofdweg, 36
 • - - PostNL
  Eerste Wijk, 5
 • - - PostNL
  Smidslaantje, 1H
 • - - PostNL
  Tronde
 • -
  Prins Bernhardlaan
 • -
  Leeuwarderweg, 2
 • -
  Sytsingawiersterleane, 132
 • -
  Middelzeelaan
 • -
  Fokkestaach
 • - - PostNL
  Trambaan, 1A
 • - - PostNL
  Kuunderhof, 20-B015
 • - - PostNL
  Amelandlaan
 • - - PostNL
  Wittewijk
 • - - PostNL
  Vaart Zuidzijde, 122
 • - - PostNL
  Meester Lokstraat
 • - - PostNL
  Foarwurker Wei
 • - - PostNL
  Binnenwei
 • - - PostNL
  Compagnonsfeart, 74
 • - - PostNL
  Compagnonsfeart, 83

Postkantoor

 • Coop Tolsma
  Meamerterdyk, 5
 • Dagwinkel
  Doarpsstrjitte, 13 9245HP Nij Beets
 • DHL
  Wiidswei, 9A
 • DHL
  Voorstraat, 20
 • DHL
  Appelmarkt, 10A
 • DHL
  Westerstraat, 52
 • DPD
  Noard, 41 8711AB Workum
 • Pijnacker
  Hoofdstraat, 46A 9172MP Ferwert
  Telefoon: +31 518 412 376
 • PosNL Punt
  Oude Nering, 66
 • Post NL Punt
  Harinxmastrjitte, 52A 8621BM Heeg
 • Postkantoor Bolsward - PostNL
  Nieuwmarkt, 13 8701KK Bolsward
  Openingstijden: Mo-Th 08:00-18:30; Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-17:00
 • Postkantoor in The Read Shop
  Nijenstein, 7
 • postnl - PostNL
  Boomstraat, 17
 • PostNL
  Buorren, 106
 • PostNL
  Turfkade, 5
 • PostNL Bruna - PostNL
  Rechthuisplein, 2C
 • PostNL Pakketpunt
  Olfert Pieter Lapstraat, 6a
  Openingstijden: Mo-Sa 09:00-12:00
 • PostNL Pakketpunt
  Folgerster Loane, 56
 • PostNL Pakketpunt - PostNL
  Stationsweg, 164
 • PostNL Pakketpunt - PostNL
  Voorstraat, 20
 • Postnl punt
  Leeksterweg, 43
 • PostNL Punt - PostNL
  Koestraat, 45
 • PostNL Punt - PostNL
  Smidstraat, 9
 • PostNL Punt - PostNL
  Buren, 21
 • PostNL Punt - PostNL
  Dukaat
 • PostNL Punt - PostNL
  Oudeweg, 34a
 • PostNL Punt - PostNL
  Mariëngaard
 • PostNL Punt - PostNL
  Martin Luther Kingsingel
 • PostNL Service Point - PostNL
  't Noard, 3
 • UPS
  De Centrale, 9
 • Zeepost
  Dorpsstraat, 120
  Openingstijden: Mo-Sa 09:00-18:00; Su 10:00-16:00
 • -
  Kommisjewei, 46
 • -
  Sparstrjitte, 1
 • - - PostNL
  Manauplein, 32;30
 • -
  Vaart Zuidzijde
 • -
  Hoofdstraat, 28-30
 • -
  Hasker Utgongen, 1a
 • - - PostNL
  Oosterwoldseweg, 4

sociale centra

 • De Swingel
  Meester Geertswei, 4 9241GL Wijnjewoude

Stadhuis

 • Gemeentehuis Achtkarspelen - Gemeente Achtkarspelen
  Stationsstraat, 18 9285NH Buitenpost
  Telefoon: +31 511 548 111
  E-mail: gemeente@achtkarspelen.nl
 • Gemeentehuis Ameland - Gemeente Ameland
  Jelmeraweg, 1 9162EA Ballum
  Telefoon: +31 519 555 555
  E-mail: info@ameland.nl
 • Gemeentehuis Dantumadiel - Gemeente Dantumadiel
  Hynsteblom, 4 9104BR Damwâld
  Telefoon: +31 519 298 888
  E-mail: info@dantumadiel.frl
 • Gemeentehuis De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
  Herema State, 1 8501AA Joure
  Telefoon: +31 513 800 000
  E-mail: info@defryskemarren.nl
 • Gemeentehuis Harlingen - Gemeente Harlingen
  Voorstraat, 35 8861BD Harlingen
  Telefoon: +31 517 492 222
  E-mail: info@harlingen.nl
 • Gemeentehuis Heerenveen - Gemeente Heerenveen
  Crackstraat, 2 8441ES Heerenveen
  Telefoon: +31 513 617 617
  E-mail: gemeente@heerenveen.nl
 • Gemeentehuis Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
  Oldehoofsterkerkhof, 2 8911DH Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 233 8888
 • Gemeentehuis Noardeast-Fryslân locatie Dokkum - Gemeente Noardeast-Fryslân
  Koningstraat, 13 9101LP Dokkum
  Telefoon: +31 519 298 888
  E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
 • Gemeentehuis Oostellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf
  "t Oost, 11 8431LE Oosterwolde
  Telefoon: +31 561 566 222
  E-mail: gemeente@ooststellingwerf.nl
 • Gemeentehuis Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
  Gedempte Neltjeshaven, 11 8601CM Sneek
  Telefoon: +31 515 489 000
 • Gemeentehuis Schiermonnikoog - Gemeente Schiermonnikoog
  Nieuwestreek, 5 9166LX Schiermonnikoog
  Telefoon: +31 519 535 050
  E-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-12:00
 • Gemeentehuis Smallingerland - Gemeente Smallingerland
  Gauke Boelensstraat, 2 9203RM Drachten
  Telefoon: +31 512 581 234
  E-mail: gemeente@smallingerland.nl
 • Gemeentehuis Terschelling - Gemeente Terschelling
  Burgemeester van Heusdenweg, 10A 8881EB West-Terschelling
  Telefoon: +31 562 446 244
  E-mail: gemeente@terschelling.nl
 • Gemeentehuis Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
  Raadhuisweg, 7 9251GH Burgum
  Telefoon: +31 511 460 860
  E-mail: gemeente@t-diel.nl
 • Gemeentehuis Vlieland - Gemeente Vlieland
  Dorpsstraat, 127 8899AE Vlieland
  Telefoon: +31 562 452 700
  E-mail: info@vlieland.nl
 • Gemeentehuis Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
  Harlingerweg, 18 8801PA Franeker
  Telefoon: +31 517 380 380
  E-mail: info@waadhoeke.nl
 • Gemeentehuis Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf
  Griffioenpark, 1 8471KR Wolvega
  Telefoon: +31 561 691 234
  E-mail: info@weststellingwerf.nl
 • Gemeenteloket Bolsward - Gemeente Súdwest-Fryslân
  Jongemastraat, 2 8701JD Bolsward
  Telefoon: +31 515 489 000
 • Gemeenteloket Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân
  Marktstraat, 8 8601CT Sneek
  Telefoon: +31 515 489 000
 • Publiekscentrum Gemeente Opsterland - Gemeente Opsterland
  Hoofdstraat, 82 9244CR Beetsterzwaag
  Telefoon: +31 512 386 222
  E-mail: gemeente@opsterland.nl
 • Servicepunt Balk - Gemeente De Fryske Marren
  Dubbelstraat, 1 8561BC Balk
  Telefoon: +31 513 800 000
  E-mail: info@defryskemarren.nl
 • Servicepunt Lemmer - Gemeente De Fryske Marren
  Vissersburen, 88 8531ED Lemmer
  Telefoon: +31 513 800 000
  E-mail: info@defryskemarren.nl
 • Stadhuis Franeker
  Raadhuisplein, 1
  Openingstijden: Tu 13:00-17:00
 • Stadhuis Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
  Hofplein, 38 8911HJ Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 233 8888

afvalverwijdering

 • Glass container
  Op 'e Romte
 • -
 • -
 • -
 • -
  Tsjerkebuorren
 • -
 • -
  Burgemeester J Dijkstraweg
 • -
 • -
  Boppelâns
 • -
 • -
 • -
  Brekkenweg
 • -
  Brekkenweg
 • -
  Brekkenweg
 • -
  De Potten
 • -
  Tsjerkeweg
 • -
  Tsjerkeweg
 • -
  Suderstrand
 • -
 • -
 • -
  Eastwei
 • -
  Pontdyk
 • -
  Torenstreek, 18
 • -
  Duinpad
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Pharshoeke
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Duinweg Hoorn
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Rijdstraat
 • -
  Willem Loréweg
 • -
  Hesseweg
 • -
  Rijdstraat
 • -
  Cantecleer
 • -
  Cantecleer
 • -
 • -
  Oerhaelspaed, 10
 • -
  Piet Miedemaweg
 • -
  Eilânsgrien
 • -
  De Schans
 • -
  Snakkerbuorren
 • - - Gemeente Heerenveen
  Kanadeeskestrjitte, 59
 • - - Marrekrite
 • -
 • -
  Kettingpad
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Langelilleweg
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Skânserwei
 • -
  Ruurd Wiersmapaad
 • -
  Ljouwerterdyk
 • -
  Gerrit Bleekerstraat
 • - - Hart van Friesland - Privé toegang
  Eastwei
 • -
  Kletten
 • -
  Achter de Kerk, 6A
 • -
  Sigerswâld
 • -
 • -
 • -

drinkplaats

 • no-name