Startpagina » Friesland » Gezondheid

Gezondheidsdiensten in Friesland, NederlandFilteren op type:

Dichtstbijzijnde diensten

Kliniek

 • Accare
  Berglaan, 12
 • Bergman Clinics
  Griend, 1 8443CG Heerenveen
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-17:00
 • Gezondheidscentrum
  Keegsdijkje, 7k-98 8919AK Leeuwarden
  Telefoon: +31 088 950 2704
  Fax: +31 058 234 6866
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00; Th 12:00-17:00
 • Gezondheidscentrum De Brug
  Skrokdam, 5
 • Gezondheidscentrum Nij Franjum
  Franjumbuorsterpaed
 • GGZ
 • GGZ Friesland
  Weverswei, 1 8711GP Workum
 • Nocht en Wille Zorg
  De Snikke, 23
 • RengersState
  Rengerslaan, 2-D
 • Sionsberg
 • Synaeda
  Sixmastraat, 1
  Telefoon: +31 58 284 8746
  Fax: +31 58 284 8842
  E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Verslavingszorg Noord Nederland
  Oostergoweg, 6
 • Voetzorg Friesland
  Fahrenheitweg, 6 8912AJ Leeuwarden
 • ZO!
  Achter de Hoven, 114E 8933AK Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 2800 920
  praktijk voor (kinder-)psychologie en orthopedagogiek
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-18:00
 • Zorgplein Westeinde
  Eeltsje Folkertsmawei, 3n
 • -
  Groenkamp

Tandarts

 • Biologische Tandarts Friesland
  Pieter Sipmawei, 19 8915DZ Leeuwarden
 • Bleekerhûs
  Moleneind Zuidzijde, 11
 • Boersma Tandprothetische Praktijk
  Zevenblad, 7 8935RK Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 280 1717
  Fax: +31 58 280 1830
  E-mail: boerstp@gmail.com
  Openingstijden: Mo-Th 09:00-16:00
 • De Witte Heren
  Jongemastraat, 1A 8701JJ Bolsward
  Telefoon: 0515238980
  E-mail: info@dewitteheren.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-12:00,13:00-17:00
 • Dental Clinics
  Kleine Beer, 17 8531MS Lemmer
 • Dental Clinics
  Stinzenflora, 155
  Telefoon: +31 58 870 7326
  E-mail: aldlan@dentalclinics.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-16:00
 • Dental Clinics Hardegarijp
  Vossenburcht, 1 9254AL Hurdegaryp
 • Ekhart
  Pastoriestraat, 4A 8471ZR Wolvega
 • H. van der Meyden
  Heereweg, 3A Midsland
  Telefoon: +31562449444
 • Hillenius
  Bolwerk Zuidzijde, 78
 • J.F. Nater
  Torenstraat, 52A West-Terschelling
  Telefoon: +31224212229
 • J.G. Berkhof
  Stinswei, 13
 • JTV Mondzorg voor kids
  Hooidam, 1 8918GK Leeuwarden
 • Mondhygiënepraktijk Van der Vinne
  Willem Loréweg, 3A 9291MC Kollum
 • Mondhygiëniste
  Herenwal, 121 Heerenveen
 • Orthodontiepraktijk Leeuwarden
  Schrans, 57 8932NB Leeuwarden
 • Parodontologie Praktijk Friesland
  Brédyk, 1b 9084AG Goutum
 • Tandart's
  De Tijen, 19 9201BX Drachten
 • Tandarts Heij
  Tolhuisweg, 14 8443DW Heerenveen
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-12:30; 13:30-17:00
 • Tandarts Kruitbosch
  Vredeman de Vriesstraat, 4 8921BT Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 216 0757
  E-mail: info@tandartskruitbosch.nl
  Openingstijden: Mo-We 08:00-19:00; Th 09:00-16:00
 • Tandarts Peter de Haan
  Nieuwestad, 45a 8911CJ Leeuwarden
 • Tandartsencentrum Camminghaburen
  Havingastate, 9e 8925AZ Leeuwarden
 • Tandartsenpraktijk Mantgum
  De Wide Hoeke, 12 9022AX Mantgum
  Telefoon: 0582501781
  Openingstijden: Mo-Th 08:00-17:00; Fr 08:00-12:00
 • Tandartspraktijk Bouriciuslaan
  Bouriciuslaan, 82 9203PG Drachten
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Tandartspraktijk De Fryske Marren
  Dubbelstraat, 6 8561BC Balk
 • Tandartspraktijk Fennepark
  Ringweg, 11 9201GT Drachten
 • Tandartspraktijk Herbig
  Roptawei, 22 9123JB Metslawier
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Tandartspraktijk Hibma
  Willem Lodewijkstraat, 63
 • Tandartspraktijk J. Boersma B.V.
  Foarstrjitte, 27a
 • Tandartspraktijk MENO
  Beyertstrjitte, 103
 • Tandartspraktijk R.R. Venekamp
  Willem Lodewijkstraat, 67
 • Tandartspraktijk t olde wold
  Heerenveenseweg, 218 8477AC Oldeholtwolde
 • Tandartspraktijk van der Lee
  Westersingel, 44 8913CL Leeuwarden
  Telefoon: +31 58-216 4682
  E-mail: info@tandartspraktijkvanderlee.nl
  Openingstijden: Mo,We 08:00-21:00; Tu,Th,Fr 08:00-17:00
 • Tandartspraktijk Van der Schoot
  Stinzenflora, 155
  Telefoon: +31 58 870 7326
  E-mail: tandartsvanderschoot@gmail.com
  Openingstijden: Mo-Tu 08:00-16:00, Mo-Tu 18:30-21:00; We-Fr 08:00-16:00
 • Tandheelkundig Centrum Bilgaard TOM
  Brandemeer, 98 8918GJ Leeuwarden
 • Tandtechnisch centrum
  Lange Veemarktstraat, 1a 8601ET Sneek
  Telefoon: +31 515 434600
 • Tosk
  Gauke Boelensstraat, 4a
 • Van Asperen
  Snekerstraat, 83 8701XC Bolsward
  Telefoon: +31 515 572353
 • W. Feenstra
  Fûgelweide, 18 9254GP Hurdegaryp
 • Willems
  Berglaan, 58 9203EJ Drachten
 • -
  Parkstraat, 28
 • -
  Juffer Frederikestrjitte, 18A
 • website
  Herenwal, 121 8441BD Heerenveen
 • -
  Frisiastate, 1 9062GX Oentsjerk
 • -
  Uthôf, 11
 • -
  Keegsdijkje, 7k-98

Dokter

 • Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Oldeberkoop
  Wolvegasterweg, 15 8421PB Oldeberkoop
  Telefoon: +31516451250
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Bouma
  Midstraat, 132 8501AV Joure
 • Dokterswacht
  Compagnonsplein
 • dokterswacht Friesland
  Birdaarderstraatweg, 70A
 • EHBO
 • Gezondheidscentrum Bonnehûs
  De Drie Dukatons, 2e
 • Gezondheidscentrum Schoterpoort
  Burgemeester Falkenaweg, 204 8443DH Heerenveen
 • GGD Fryslân / De Westereen
  Badhúswei, 1c
 • GGZ Centrum voor Neuropsychiatrie - GGZ
  De Drie Dukatons, 11
 • H M A Wijmenga
  Balthasar Bekkerstrjitte, 19
 • Huisarts Joeloemsingh
  Coopmansstraat, 34 8921ST Leeuwarden
 • Huisarts Keijer
  Buorren, 34e
 • Huisarts Smedes
  De Knobben, 1
 • Huisartsen Simmerdyk
  Simmerdyk, 14A 8601ZP Sneek
  Telefoon: +31 515 413681
 • Huisartsenprakijk De Westereen
  Badhúswei, 1b
 • Huisartsenpraktijk
  Oostergoostraat, 53 9001CH Grou
 • Huisartsenpraktijk
  Konvintsdyk, 1 8711GB Workum
 • Huisartsenpraktijk "De Wilgen"
  De Wylgen, 8
 • Huisartsenpraktijk 'De Kern'
  Hoofdweg-Boven, 5
 • Huisartsenpraktijk Akkrum
  Leppedyk, 37A
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Huisartsenpraktijk Aldlân
  Zevenblad, 3
  Telefoon: +31 58 280 1505
  Fax: +31 58 280 1710
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Huisartsenpraktijk Arentsen & Groeneveld
  Vissersburen, 17C 8531EB Lemmer
  Telefoon: +31 0514561570
 • Huisartsenpraktijk ’t Voorhuis
  Grasland, 26 9205EB Drachten
 • Huisartsenpraktijk Bergwerff
  De Wide Hoeke, 10b 9022AX Mantgum
 • Huisartsenpraktijk de Griffioen
  Hoofdstraat Oost, 59
  Telefoon: 0561612722
 • Huisartsenpraktijk de Haan
  Nijlânsdyk, 122 8931GN Leeuwarden
 • Huisartsenpraktijk De Tjasker
  De Tsjasker, 9 8748DV Witmarsum
  Telefoon: +31517531281
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Huisartsenpraktijk Echtenerbrug
  De Veenscheiding, 20
 • Huisartsenpraktijk Hallum
  Rondweg, 29 9074AP Hallum
 • Huisartsenpraktijk Heeres & De Groot
  Hertog van Saxenlaan, 36F 8801ES Franeker
  Telefoon: +31517398100
 • Huisartsenpraktijk Helder
  Dominee Veenweg, 4
 • Huisartsenpraktijk Het Bolwerk
  Hertog van Saxenlaan, 36G 8801ES Franeker
  Telefoon: +31517392334
  E-mail: assistente@hetbolwerk.eu
 • Huisartsenpraktijk It Kleaster
  It Kleaster, 1 9089BX Wytgaard
 • Huisartsenpraktijk J.W. de With
  Coopmansstraat, 42 8921ST Leeuwarden
 • Huisartsenpraktijk Lennemere
  Onderweegshof, 1 8531ES Lemmer
 • Huisartsenpraktijk Midsland
  Westerdam, 31 Midsland
  Telefoon: +31562448703
 • Huisartsenpraktijk Nieuwehorne
  Schoterlandseweg
  Telefoon: +31513541224
 • Huisartsenpraktijk Nieuwmarkt
  Nieuwmarkt, 1 8701KK Bolsward
  Telefoon: 0515574343
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Huisartsenpraktijk Nij Franjum
  Franjumbuorsterpaed, 10 9034GZ Marsum
 • huisartsenpraktijk oenkerk
  Frisiastate, 2 9062GX Oentsjerk
 • Huisartsenpraktijk Opeinde
  Iendrachtsingel, 2 9218PM Opeinde
 • Huisartsenpraktijk Schiermonnikoog
  van Starkenborghstraat, 17 9166PL Schiermonnikoog
  Telefoon: +31519531166
  Openingstijden: "by appointment"
 • Huisartsenpraktijk T. Gerling
  Prystershoek, 4 8711HA Workum
 • Huisartsenpraktijk Yn Sicht
  Van Weerden Poelmanstraat, 11 9254CS Hurdegaryp
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:00
 • Huisartsenpraktijk Zwager & Siemensma
  Hertog van Saxenlaan, 36E 8801ES Franeker
  Telefoon: +31517392025
 • Huisartspraktijk J. de Waard
  Voorstraat, 11 9291CC Kollum
 • Huisartspraktijk Jacobs BV
  Nesserweg, 4a
 • Huisartspraktijk M. Bergervoet
  Maartensplein, 1A 9291BZ Kollum
 • Huisartspraktijk Ternaard
  Van Harinxmastrjitte, 9 9145TA Ternaard
  Telefoon: 0519-571316
  E-mail: info@huisartspraktijkternaard.nl
 • Huisartspraktijk W. Douma
  Maartensplein, 3 9291BZ Kollum
 • J.J.M. Jansen
  Aesgewei, 46 Sibrandabuorren
 • Kauffman Huisarts
  De Twee Gebroeders, 375
 • Medisch Centrum Buitenhove
  J.H. Knoopstraat, 6
 • Medisch Centrum de Poort
  Middelwyk, 39c
 • Praktijk Luyendijk
  Hantumerwei, 11
 • Zee van Zorg - Huisartsenpraktijk Holwerd aan Zee
  Elbasterwei, 2
 • -
  Stasjonswei, 25
 • -
  van Sminealeane, 45 8731BD Wommels
 • -
  Bothniakade, 20 Sneek
 • -
  Molenglop, 6 8899AZ Vlieland
 • -
  Herman Gorterstraat, 10A
 • -
  Schans, 60 8715JS Stavoren
 • -
  Geelgorsstraat, 5
 • -
  Burgemeester Wuiteweg, 140b
 • -
  Kleine Singel, 38

Ziekenhuis

 • De Tjongerschans
  Van Helomalaan
 • MCL Harlingen
  Achlumerdijk, 2R
 • Medisch Centrum Leeuwarden
  Telefoon: +31 58 2866666
 • Nij Smellinghe
  Compagnonsplein
 • St.Antonius ziekenhuis

Apotheek

 • Alphega apotheek Swarte
  Dracht, 66 8442BS Heerenveen
 • Apotheek
  Rondweg, 29
 • Apotheek Bilgaard
  Skrokdam, 1 8918LB Leeuwarden
 • Apotheek Boiten
  Coopmansstraat, 30 8921ST Leeuwarden
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-18:00
 • Apotheek Buitenhove
  J.H. Knoopstraat, 6 8933GS Leeuwarden
  Telefoon: +31 58303 04 10
  Fax: +31 58303 01 32
  E-mail: info@apotheekbuitenhove.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-18:00
 • Apotheek De Griffioen
  Hoofdstraat Oost, 61 8471JK Wolvega
 • Apotheek de Hertog - Service Apotheek
  Hertog van Saxenlaan, 36A 8801ES Franeker
 • Apotheek de Wiken
  Middelwyk, 39a
 • Apotheek Dokkum
  Birdaarderstraatweg, 78 9101PK Dokkum
 • Apotheek Hoving
  Markt, 76
 • Apotheek It Krúswâld
  Voorstraat, 62 9291CL Kollum
 • Apotheek It Noard
  Doctor Kuyperlaan, 1 8603AZ Sneek
  Telefoon: +31 515 767 279
 • Apotheek Krûswâld
  Voorstraat, 13
 • Apotheek Sûnenz
  Eikesingel
 • Apotheek Sonnega
  Rengerslaan, 2-D 8917DD Leeuwarden
  Telefoon: +31582123057
  Fax: +31582154171
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-18:00
 • Benu
  Jongemastraat, 1 8701JA Bolsward
  Telefoon: 0515572283
  Fax: 0515577450
  E-mail: bolsward@benuapotheek.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:30-17:30
 • BENU Apotheek
  Nijlânsdyk, 122 8931GN Leeuwarden
 • BENU Apotheek Aldlân
  Zevenblad, 1
  Telefoon: +31 58 288 7374
  Fax: +31 58 288 7269
  E-mail: aldlan@benuapotheek.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-17:30
 • BENU Apotheek Heerenveen
  Jister, 17 8446CD Heerenveen
  Telefoon: +31513625956
  E-mail: Teamheerenveen@benuapotheek.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-18:00
 • Centraal Apotheek
  Voorstreek, 58 8911JS Leeuwarden
 • De Dorpsacker
  Badhúswei, 1a
 • Gezondheidscentrum Schoterpoort
  Burgemeester Falkenaweg, 204 8443DH Heerenveen
 • Huisartsenpraktijk Midsland
  Westerdam, 31
 • Kring-apotheek Haskerburg
  Kattebos, 146 8446DB Heerenveen
 • Linde Apotheek
  Veldschans, 79,81 Heerenveen
 • Mediq
  It Beaken, 10
 • Mediq apotheek Skarsterlân
  De Merk, 6 8501AN Joure
 • Mediq Barentsen
  Vogelzang, 46
 • Medisch Centrum Winsum
  Skâns, 4
 • Medsen Apotheek Hardegarijp
  Van Weerden Poelmanstraat, 13 9254CS Hurdegaryp
 • Meindersma drogist
  Boschplein, 5
 • Pharmium Apotheek B.V.
  De Bolder, 68 9206AR Drachten
 • Poliklinische Apotheek Nij Smellinghe
 • Postma
  Oosterdijk, 65 8601BR Sneek
  Telefoon: +31515412316
 • Sasburg
  Ype Staakstraat, 1 8607BH Sneek
  Telefoon: +31 515 411711
 • Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
  Dominee L. Touwenlaan, 13A 8754BP Makkum
  Telefoon: +31 515 231770
 • no-name
 • no-name
 • no-name
 • no-name