Startpagina » Friesland » Onderwijs

Leercentra in Friesland, NederlandFilteren op type:

Dichtstbijzijnde diensten

College

rijschool

 • Agrilog
  Zwettestraat, 8 8912AH Leeuwarden
 • Autorijschool de Wind
  Munnikestraat, 15 9231GN Surhuisterveen
  Telefoon: +31 06 134 799 50
  E-mail: info@autorijschooldewind.nl
 • Autorijschool Geert de Bruin
  Jan Binneslaan, 12 9231CB Surhuisterveen
  Telefoon: +31 0512 362 131
  E-mail: info@geertdebruin.nl
 • Autorijschool Jan van Dijk
  Groningerstraat, 81 9231CK Surhuisterveen
  Telefoon: +31 0512 362 625
  E-mail: info@rijschooljanvandijk.nl
 • B. Knol
  Orionweg, 6 8938AH Leeuwarden
 • Rijschool Fryslân
  Splitting, 23b
 • Verkeerseducatiecentrum
 • Verkeersopleidingscentrum Friesland
  Orionweg, 43 8938AG Leeuwarden
  Telefoon: +31 058 820 0021
  E-mail: info@vocf.nl
  Openingstijden: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-16:00
 • Verkeersschool Tilstra
  Orionweg, 43 8938AG Leeuwarden
  Telefoon: +31 058 820 0020
 • Vrijburg.nl
  Stationsweg, 126

Kindergarten

 • 't Krobbehiem
  Sumarderwei, 2a 9261VC Eastermar
 • Buitenschoolse opvang De bijenkorf
  Cyclamenstraat, 1 8441DR Heerenveen
 • Bunderbos - Kinderwoud
  Lavendelheide
 • De Einekoer - Kinderwoud
  Gruttostraat, 13
  Telefoon: +31 (0)513-622314
 • De Kleine Johannes
  Hercules Seghersstraat, 1
 • De Klimop - Tiko Kinderopvang
  Tsjerk Hiddesstraat, 4A 9291AX Kollum
 • De Knuffelbeer Anna Schotanus - Kinderdagopvang de Knuffelbeer
  Marktweg, 104 8444AC Heerenveen
 • De Knuffelbeer Tolhuisweg - Kinderdagopvang de Knuffelbeer
  Tolhuisweg, 12
 • De Lytse Twirre - Stiching Kinderopvang Friesland
  Tjissema, 6 9089BG Wytgaard
 • De Petteflet / Pinkelotje
  Herestraat, 64 9851AD Burum
 • De Toverbal
  Hendrik Ringenoldusstrjitte, 1 8401PV Gorredijk
 • Doomijn Kinderdagverblijf - Doomijn
  Paulus Potterstraat, 13C 8471VM Wolvega
 • Het Bloemenkind
  Molenstraat
 • It Bijehûs
  Uthôf, 10
 • It Pikepôltsje
  Molepaed, 21 8831XJ Winsum
 • Kindercentrum Deinum - Kindercentrum Avonturen Tuin
  Spoorstrjitte, 5 9033WJ Deinum
 • Kinderdagverblijf Huppeldepup
  Mr. P.J. Troelstraweg, 191 8919AB Leeuwarden
 • Kindergarten and pre-post school daycare 'It Waednest'
  Skoalstrjitte, 12
 • Kinderopvang Aurora
  Dirk Boutsstraat
 • Kinderopvang De Akkers - Kinderwoud
  Veluwelaan, 47 8443AJ Heerenveen
 • Kinderwoud Sneek
  Telefoon: +31515460786
  E-mail: belindaveen@kinderwoud.nl
 • Lappelijn Stukje bij beetje
  Thorbeckestraat, 1 8442CX Heerenveen
 • Peuterhonk Westereen
  Badhúswei, 1d 9271VA De Westereen
 • Peuterspeelzaal Berend Botje
  Willinge Prinsstraat, 24
 • peuterspeelzaal Lyts ûnderdak - Tiko
  Hegebeintumerdyk, 16B 9172GP Ferwert
 • Peuterspeelzaal Us Earste Begjin
  Fiskwei, 30
 • POV/BSO Sint Jozef - Kinderwoud
  van Dekemalaan, 2 8442BC Heerenveen
 • Prokino
  Zuid Midslandweg, 19 8891GH Midsland
 • Sinne Bachstraat - Sinne
  Bachstraat, 61
 • Sinne Brederostraat - Sinne
  Brederostraat, 20
 • Sinne Cornelis Trooststraat
  Julianalaan, 40
  Telefoon: +31 58 2130584
 • Sinne Idzerdastins - Sinne
  Idzerdastins, 57
  E-mail: idzerdastins@sinnekinderopvang.nl
 • Sinne IKC Prins Constantijn - Sinne
  Willem Sprengerstraat, 77 8922BS Leeuwarden
 • Sinne IKC Teresa - Sinne
  Wergeasterdyk, 58 8941ZX Leeuwarden
  E-mail: ikcteresa@sinnekinderopvang.nl
 • Sinne Jacobijnerkerkhof - Sinne
  Jacobijnerkerkhof, 50 8911EN Leeuwarden
 • Sinne Keizerskroon - Sinne
  Keizerskroon, 86a 8935LW Leeuwarden
 • Sinne Plataanstraat - Sinne
  Plataanstraat, 4
 • Sinne Schooldijkje - Sinne
  Schooldijkje, 38
 • Sinne Valkstraat - Sinne
  Valkstraat, 34
 • Sinne Zevenblad - Sinne
  Zevenblad, 14
  Telefoon: +31 58 267 2850
  E-mail: zevenblad@sinnekinderopvang.nl
 • Trianova - Kinderopvang Friesland
  Kingmastate, 1 8926NA Leeuwarden
 • Villa Kino
  Villa Novalaan, 1 8531HM Lemmer
 • Wollewaps
  Akkersplein
 • -
 • -
 • -
  Skoallereed, 2
 • -
  Laweijstraat, 10
 • -
  Grote vuurvlinder, 2B 8472CH Wolvega
 • -
  De Frisia, 150b
 • -
  Lijsterstraat, 6

School

 • 't Schylger Jouw
  Zuid Midslandweg, 8 8891GH Midsland
 • Barraboech
  Adelenstrjitte, 6
 • Basisschool It Swannennest
  Westerich, 1A
 • Basisschool Op de Hoogte
  Toutenburgstraat, 2 9851AJ Burum
 • Basisschool Tweespan
  Betelgeuze, 4
 • bernemienskip De Triangel
  Dominee Oosterhuisstraat, 33
 • Bernhardschool
  Van Bootsmalaan
 • Bloei (none)
  Buorren, 21
 • Brede School Duinterpen
  Keizersmantel, 1
 • BS Waadwize en CBS De Schalmei
  Johan Roordastrjitte, 41
 • Burgemeester Harmsma School
  Hendrik Ringenoldusstrjitte, 3
 • C.B.S. De Akker
  Rijweg, 59
 • CBS 't Jok
  Duinweg Hoorn, 1
 • CBS 't Oegh
  Methardusstraat, 43
 • CBS De Adelaar
  Heerenveenseweg, 36
 • CBS De Ark
  Bleekstraat, 44
 • CBS De Arke
  H.W. van Glinstrastraat, 8
 • CBS De Bonkelder
  De Spinnekop
 • CBS De Boustien
  Sportloane, 2a 9271VN De Westereen
 • CBS De Bron
  Wyger Martensstrjitte, 22
 • CBS De Claercamp
  Voorhof, 2
 • cbs De Eker
  Mûnebuorren
 • CBS De Finne
  Jancko Douwamastrjitte
 • CBS de Fissel
  De Wilgen
 • CBS de Fjouwerhoeke - Arlanta (christian)
  Fennewei, 2 9144CX Hantumhuizen
 • CBS de Flambou
  Skoalstrjitte, 2
 • CBS De Fontein
  Foarwei
 • CBS De Gearing
  Skieppereed
 • CBS De Griffel (christian)
  Siniastrjitte, 13
 • CBS de Hoeksteen
  Doctor G. van Schouwenlaan, 2
 • CBS De Hoeksteen
  Zwaluwstraat, 49
 • CBS De Hoekstien
  Badlaan, 39 9231AZ Surhuisterveen
  Telefoon: +31 512 361 900
  E-mail: hoekstien@noventa.nl
 • CBS De Koppel
  Heert Piters de Jongstraat, 1 9079KG St.-Jacobiparochie
 • CBS De Lichtbron
  Johan Frisostraat
 • CBS De Opdracht (christian)
  Telefoon: 0512-301771
  Fax: 0512-301171
 • CBS De Rank (christian)
  Roptawei, 7 9123JA Metslawier
 • CBS De Regenboog
  Mearsloatswal, 2
 • CBS De Reinbôge
  Iikmounewei, 61
 • CBS De Roerganger
  Lepelaarstraat
 • CBS De Sprankel
  Felixwei, 17
 • CBS De Springplanke
  De Kampen, 39
 • CBS De Tarissing
  De Vervening, 1a
 • CBS De Toermalijn - Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
  P J Troelstrastraat, 24
 • CBS De Vuurvlinder
  Keizersmantel Sneek
  Telefoon: +31515411424
  E-mail: dvv@palludara.nl
 • CBS De Wegwijzer
  Jakob de Graafstraat, 1A
 • CBS De Wegwijzer
  Paulus Potterstraat, 13B 8471VM Wolvega
 • CBS de Winde
  Van Weerden Poelmanstraat, 2B 9254CS Hurdegaryp
 • CBS De Wynroas
  Foarwei, 23
 • CBS Eben Haezer
  Hantumerweg
 • CBS Eben Haezer
  De Grieën, 5
 • CBS In De Kring
  Boekhorsterweg, 15 8431CW Oosterwolde
 • CBS It Finster
  Fûgelikkers, 2 8711DB Workum
 • CBS It Fundamint
  Offingaweg, 32
 • CBS It Harspit
  Van de Haerstraat
 • CBS It Iepen Finster - Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
  Dorpsstraat, 4B
 • CBS Klaver Fjouwer
  Tsjerkemar, 8
  Telefoon: +31 515 469897
 • CBS Nijdjip
  Jongema, 4 9001LA Grou
 • CBS Op Streek (christian)
  De Streek, 4 9172NJ Ferwert
 • CBS Prins Johan Friso
  Grettingalaan
 • CBS Spring! - CBO Meilân
  Veluwelaan, 47 8443AJ Heerenveen
 • Chr. Basisschool De Skulpe
  Kreilerstraat, 20
 • Christelijke Basisschol De Twine
  Wilhelminastraat, 3
  Telefoon: +31-(0)515-532300
 • Comenius @Forum - Scholengemeenschap Comenius
  Plataanstraat, 1
 • Comenius Esdoorn - Scholengemeenschap Comenius
  Esdoornstraat
 • Comenius Klein Mariënburg - Scholengemeenschap Comenius
  J.H. Knoopstraat, 3
 • Comenius Mariënburg - CSG Comenius
  Achter de Hoven
 • CSG Anna Maria van Schurman - coöperatieve vereniging Fricolore
  C Lelystraat
 • CSG Bogerman – Locatie Balk
  Douwe Aukesstraat, 1
 • CSG Comenius – locatie Zamenhof - CSG Comenius
  Robert Kochstraat
 • CSG Liudger Burgum
  Tjalling H. Haismastraat, 1
 • CSG Liudger Raai
  Leerweg, 1
 • CSO De Rank (christian)
  Klokhuislaan
 • Daltoncollege
  Parklaan, 1
 • Daltonschool Sint Jozef
  Markerstraat, 9
 • Dûbelspan
  De Pôlle, 2
 • De Barte
  Dominee Veenweg
 • De Blinker
  De Blink
 • De Boarne
  De Skulp, 24
 • De Boarne
  Tsjerkebuorren, 10
 • De Brêge - Piter Jelles
  Egelantierstraat, 88 8924EP Leeuwarden
 • De Bron
  De Blink, 1
 • De Buitenkans
  Fluessen, 8
 • De Caleidoscoop
  Wilaarderburen, 2 8924JK Leeuwarden
  Telefoon: 058-267 8 267
  E-mail: caleidoscoop@renn4.nl
 • De Compagnie
 • De Dyk - Piter Jelles
  Egelantierstraat, 86 8924EP Leeuwarden
 • De Foareker
  Skoallestrjitte
  Telefoon: +31 515 332275
 • De Foarrikker
  Foarwurk, 12
 • De Jutter
  Lutinelaan, 3
 • De Kampingerhof
  Kampingerhof, 2
 • De Kinderkoepel (christian - protestant)
  Alma Tademastraat, 22
 • De Monoliet - RENN4
  Cornelis Trooststraat, 29
  Telefoon: +31 (0)58 26 74 363
  E-mail: monoliet@renn4.nl
  Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Universiteit

 • De Herdershut - Rijksuniversiteit Groningen
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
  Agora, 1k
  Telefoon: +31582846100
 • Maritiem Instituut Willem Barentsz - NHL University of Applied Sciences
  Dellewal, 8
 • Minerva Academie voor Popcultuur
  Achter de Hoven, 23 8933AG Leeuwarden
 • NHL Stenden Hogeschool
  Rengerslaan, 8-10 8917DD Leeuwarden
  Telefoon: 058 2512345
  E-mail: studeren@nhlstenden.com
 • Rijksuniversiteit Groningen – Campus Fryslân - Rijksuniversiteit Groningen
  Beursplein